FB lipniki

Archiwa

Kanalizacja w Lipnikach

Lipniki mają wreszcie szansę na wybudowanie kanalizacji sanitarnej. Może wreszcie mieszkańcy nie będą musieli martwić się o wywożenie ścieków, bo będą mogli podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Jest to duża wygoda, ale również oszczędność, bo zabierane w ten sposób ścieki są tańsze niż wywożone wozami asenizacyjnymi. Dodatkowo, dzięki możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, rosną szanse Lipnik na to, że staną się bardziej atrakcyjne dla ewentualnych inwestorów z branży turystycznej lub zwykłych ludzi, którzy chętnie zamieszkają w takiej spokojnej i ładnej okolicy.
W dniu 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW na lata 2007-2013 dla naboru ogłoszonego w terminie od 7 do 21 listopada 2014 r.
W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzenia listy operacji dokonuje Zarząd Województwa. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy pozytywnie oceniono 25 operacji na łączną kwotę przyznania pomocy w wysokości 10 867 787,00 zł.

Umowy o przyznanie pomocy zawierane będą w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach aktualnie dostępnych środków finansowych w województwie.

Gmina Jedwabno złożyła projekt pt.”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierzki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipniki i Jedwabno”. Projekt został oceniony pozytywnie i znalazł się wśród 25 operacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa, którym udzielone będzie wsparcie finansowe w ramach ostatnich pieniędzy z PROW 2007-2013.

• DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 12 LISTOPADA 2014 r.

• CAŁKOWITY KOSZT OPERACJI (w zł z Vat): 2 145 170,15 ZŁ

• KOSZTY KWALIFIKOWALNE (w zł): 1 744 O40,78 ZŁ

• WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (w zł): 1 308 030,00 ZŁ

• POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA OPERACJI (w %): 75 %

• ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW: 8
(max było 11pkt, a najmniej 4), dało nam to 16. pozycję na liście na 25 zakwalifikowanych wniosków.

11 MARCA 2015r. gmina Jedwabno ogłosiła 3 przetargi na realizację całej inwestycji, ponieważ całe zadanie podzielono na 3 części:
1)JEDWABNO
2)LIPNIKI
3)DZIERZKI
27 MARCA 2015r. minął termin składania ofert przez zainteresowane firmy. Czekamy na wyłonienie wykonawców przez komisję przetargową i podpisanie umów.

8 CZERWCA 2015r. – to termin zakończenia robót.

Comments are closed.